زمستانی

سرد و طوفانی ...

ساکت بود و سیاه ...

         هوا ، ابری بود .  تا صبح می بارید ...

         چشمانم...

 

آری ؛ انگار دلم باز زمستانی بود .

 

 

پ ن : تنها نشسته ام .  باران می بارد . همه چیز خوبست  فقط تو نیستی .

پ ن : هدفم شعر نبود ، دنبال وزن نباش .

 

 

   + علی بهابادی ; ٤:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٧
comment نظرات ()